مرور برچسب

کوبا

هاوانا بدون توقف

سفر ظریف به آمریکای لاتین و حضور در کشورهای مهم این منطقه نشان از این دارد که جمهوری اسلامی ایران در اوج تنش‌ها و نظام تحریمی…