مرور برچسب

کودک

تیغ آرایشگر

انواع خشونت وجود دارد که نمی‌خواهیم درباره آنها بخوانیم؛ وقتی داعش دستور می‌دهد مادران، دختران خود را هنگام نوزادی ختنه کنند،…

کودکم مرا ببخش

کودک یقه لباس مادر را رها نمی‌کند، دست‌های کوچکش را آن‌طور به لباس مادر گره زده که انگار این یقه چروکیده و کثیف همه دارایی‌اش است.…