مرور برچسب

کولبری

کارت برنده

لایحه‌ای با دوفوریت خود را به مجلس رسانده. لایحه‌ای که از چندوچون ساماندهی کولبران و ملوانان خبر می‌دهد. دولت این‌بار روی ایجاد…

حراج جان

لیلا مهداد- 10 نفس، 10 زندگی تسلیم مرگ شدند. دوباره برف و کولاک قربانی گرفت. 10 آرزو و امید به مرگ سلام دادند تا دوباره کولبری…

می‌خواهم دکتر شوم

سختی راه و کوهستان را به جان خرید تا به جاده آرزوهایش نزدیک شود؛ با پشتکار و زحمت نردبان ترقی را یکی پس از دیگری طی کرد. در کنار…