مرور برچسب

کیوسک

بوریسِ دروغگو

نتایج تحقیقات کمیته ویژه «پارتی‌گیت»: بوریس جانسون پارلمان بریتانیا را مکررا با دروغ‌هایش گمراه کرده است.