مرور برچسب

یونیسف

یک پاندمی، چند تصویر!

بریتانیا امسال آن قدر واکسن در اختیار دارد که علاوه بر جمعیت خود، 50 میلیون نفر دیگر را در سراسر جهان کاملا واکسینه کند! انگلیس و…