حکیمی که رو سفید شد

سال 88 جشنواره علوم‌‌انسانی فارابی به پاس پنجاه سال تألیف و پژوهش بنای تقدیر از او را گذاشت. تقدیری که او تنها با یک نامه به آن…