منازعه بر سر یک قانون

چندی پیش مجلس شورای اسلامی طرحی را موسوم به طرح تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب‌وکارها تصویب کرد. یکی از مشاغلی که تحت تاثیر این…

دادگاه عرصه تجارت نیست

چندی پیش مجلس طرحی را موسوم به طرح تسهیل صدور مجوز برای برخی کسب‌وکارها تصویب کرد. بر اساس این مصوبه قرار است که مسیر دست یافتن به…