آخرین مطالب داوطلبان

داوطلبان

نذر آب و آبادانی

چهار تابستان است که روستاهای درگیر خشکسالی جنوب و جنوب شرقی کشور میزبان نذر آب می‌شوند؛ داوطلبانی که از گوشه و کنار برای کمک به…

طلاب یاریگر

تیتر خبر این بود: «طلاب یاریگر». عکس هم تصویری از تعدادی از طلاب را نشان می‌دهد که با حضور در یکی از بیمارستان‌‌های کشور اقدام به…