آخرین مطالب بشنویم

بشنویم

عزاداران سیل

در سیل دروازه قرآن شیراز در فروردین 1398، 168 نفر مصدوم و 21 نفر کشته شدند و میلیاردها تومان هم خسارت به مردم و شهر زده شد.…

در یک جهان موازی

طـنـزنویس: آرزو درزی امروز که از خواب بیدار شدم خیلی سرحال بودم. دیشب خوب و عمیق خوابیده بودم و خیلی انرژی داشتم که روز جدید را…