آخرین مطالب بشنویم

بشنویم

میلیاردرهای فقیر!

نویسنده: شهرام شهیدی/ گوینده: الهه محمدی یک خبر خوش اقتصادی: با توجه به سیاست‌های هوشمندانه فعلی، هر شهروند ایرانی که یک خانه…