آخرین مطالب بشنویم

بشنویم

پادکست نورد

اولین قسمت از پادکست نورد، روایت یک مذاکره قدیمی است. مذاکره‌ای که قرار بود مرزهای بین ایران و عثمانی را مشخص کند آن هم پس از…