یادداشت‌ها

دستور فوری مخبر: وزارت راه برای پروژه‌های عمرانی بسته تامین مالی تدوین کند

مخبر وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد برای هر یک از پروژه ها، کریدور‌ها و خطوط ریلی و جاده‌ای در دست احداث، بسته پیشنهادی برای جذب سرمایه گذاری و روش‌های متنوع تامین مالی تدوین و برای تصویب نهایی ارایه دهد.