برای هر استفتا اصل اول صداقت است؛ نه؟!‏

همه رسانه‌ها مجازی و مکتوب، مفصل و مختصر به ماجرای فتوای آیات عظام مکارم شیرازی و نوری همدانی پرداخته‌اند؛ نقد نوشته‌اند، سوال پرسیده‌اند و نمونه‌های دیگری مثال آورده‌اند تا اصل موضوع را به چالش بکشند. وزیر ارشاد هم روز گذشته در پاسخ به سوال خبرنگاران در این‌باره گفت ضمن احترام به نظر مراجع و دغدغه […]

برای «وریا غفوری» که بازوبند به او خوش نشسته و پس از مدت‌ها استقلال را صاحب یک رهبرِ درون زمین کرده…

در شمایل کامل یک «کاپیتان»

آنها درون زمین انسان‌هایی معمولی نیستند، یعنی قرار نیست معمولی باشند. آنها -مثل هر بازیکن معمولی دیگری- روزهای خوب و بد دارند، روزهایی که بازی‌شان نمی‌گیرد و هر کاری می‌کنند نمی‌شود که نمی‌شود، ولی با این‌همه جنگندگی و خستگی‌ناپذیری را باید تا آخرین ثانیه با خود حمل کنند، نفراتشان را جلو بکشند و مثل دونده […]

برای مهدی شادمانی که «امید» همه ما بود؛ روزنامه‌نگاری که روبان سیاه به عکسش نمی‌آید هنوز

گزارش یک غم

یک ربع به دوازده نیمه‌شب بود که خبر دادند حالش خوش نیست، مثل همه دو سه‌باری که خبر داده بودند و سراسیمه -یکی‌یکی یا چندتایی- خودمان را رسانده بودیم اتاقِ دهمِ طبقه هشتِ بلوکِ دی. خواهش و تمنا از نگهبان دم در هم تکراری شده بود. بالاخره یکجور راهش را پیدا می‌کردیم که بخزیم داخل […]