مرور برچسب

دریاچه ارومیه

معمای دریاچه

دریاچه ارومیه به انتظار مرگ نشسته. شوردریا بعد از سال‌ها به رخ کشیدن زیبایی‌هایش، سایه مرگ را بالای سرش به نظاره نشسته. زمان به…