مرور برچسب

زلزله

8 ساعت نفسگیر

روزی که رضا مسافر در هفده سالگی کوهنوردی حرفه‌ای را آغاز کرد، فکرش را هم نمی‌کرد در یکی از زمستان‌های سرد و سخت 24 سال بعد قرار…