3 سناریوی افزایش دستمزد کارگران در 1400

آخرین پیشنهادهای 3 گروه در شورای‌عالی چه بود؟

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار: برای جبران قدرت خرید از دست رفته، مزد باید یک‌میلیون و 955هزار تومان یعنی به اندازه تفاضل دو سبد معیشت متوالی افزایش یابد

شهروند آنلاین: شمارش معکوس افزایش دستمزد ۱۴۰۰ برای کارگران آغاز شده است و پیش‌بینی می‌شود که امروز دستمزد تعیین شود.

در حالی دولت خواستار افزایش حدود یک‌میلیون تومانی و کارفرماها ۷۵۰هزار تومانی مزد ۱۴۰۰ کارگران هستند که نمایندگان کارگری در شورای‌عالی کار از پیشنهاد افزایش یک‌میلیون و ۹۵۵هزار تومانی خبر دادند.

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار به آخرین پیشنهادهای سه گروه در شورای‌عالی کار اشاره کرد و گفت: «آخرین پیشنهاد دولتی‌ها 34.2درصد افزایش روی همه آیتم‌های مزدی است؛ یعنی هم پایه مزد و هم دیگر مولفه‌ها از جمله حق بن و مسکن. با این مدل، رقم افزایش درآمد کارگران (نه فقط پایه مزد) مبلغ یک‌میلیون و 12هزار تومان خواهد بود که با این حساب دستمزد دومیلیون و 730هزار تومانی کارگران با 3.1 فرزند (متوسط تعداد فرزندان خانوارها)  به سه‌میلیون و 745هزار تومان خواهد رسید. البته بین گروه کارگری و دولت، سر محاسبه پایه سنوات در دریافتی اختلاف است. آنها پایه سنوات را جزو حداقل مزد حساب می‌کنند و با احتساب پایه سنوات، درآمد کارگر به سه‌میلیون و 900هزار تومان می‌رسد.»

خدایی بیان کرد: «آخرین نظر کارفرمایان بر افزایش 34درصدی صرفا روی پایه مزد و ثابت‌ماندن  دیگر آیتم‌هاست و با این حساب، دریافتی کارگران حدود 750هزار تومان افزایش خواهد یافت.» عضو شورای‌عالی کار درباره پیشنهاد کارگران گفت: «پیشنهاد اولیه ما بیشتر از این ارقام بوده، اما بعد از ساعت‌ها چانه‌زنی، در آخرین جلسه، پیشنهاد گروه کارگری بر افزایش یک‌میلیون و 955هزار تومانی درآمد کارگران متمرکز شد. البته این پیشنهاد نیز معطوف به میزان افزایش روی پایه مزد و دیگر آیتم‌هاست. ما خواستار این هستیم که حداقل 800هزار و خرده‌ای تومان به پایه مزد افزوده شود و باقی روی مزایای مزدی قرار بگیرد.»

او با اشاره به اینکه اختلاف اصلی بر سر میزان افزایش «سایر سطوح مزدی» است، گفت: «کارفرمایان می‌گویند سایر سطوح، 5درصد به اضافه یک عدد ثابت افزایش یابد و نظر گروه دولتی بر افزایش 20درصدی سایر سطوح به اضافه یک عدد ثابت است، اما گروه کارگری معتقدند همه سطوح باید یکسان افزایش یابد.» خدایی با تأکید بر اینکه با افزایش 34درصدی، افزایش هزینه‌های زندگی در طول سال جبران نمی‌شود، گفت: «برای جبران قدرت خرید از دست‌رفته، مزد باید یک‌میلیون و 955هزار تومان یعنی به اندازه تفاضل دو سبد معیشت متوالی افزایش یابد.»

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

از اینکه دیدگاه خود رو با ما در میان گذاشتید، خرسندیم.