غافلگیری در صعود

صفحه اینستاگرام‌شان، نوع پوشش و لباس‌هایشان، تجهیزات‌شان و سابقه‌های کوهنوردی‌هایشان نشان می‌دهد که با تجربه بودند. اکثر آنهایی که…