محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری، در گفت‌وگو با برنا در رابطه با «اظهارنظر برخی نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه اگر تحریم‌ها رفع نشود، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تا سوم اسفندماه اخراج می‌کنیم»، گفت: «موضع کشور توسط مقامات ذیربط و مقامات مسئول اعلام می‌شود. اینکه یک نماینده مجلس در رابطه با چنین مسائلی اظهارنظر می‌کند، نظر شخصی فرد است. 290 نماینده داریم هرکدام اظهاراتی را مطرح می‌کنند اما موضع اصلی را مقامات رسمی بیان می‌کنند.»

او ادامه داد: «این اظهارات نمایندگان هیچ پایه و اساسی ندارد. چهارچوب این مسائل خیلی پیچیده‌تر از آن است که هر فردی هرچه به ذهنش بیاید را بیان کند و ما براساس چهارچوب و توافقات به اینجا رسیده‌ایم. این مسائل مهم باید در شورای‌عالی امنیت ملی مطرح شود.»

واعظی در رابطه با طرح نمایندگان مبنی براینکه مدیریت فضای مجازی به صداوسیما داده شود، گفت: «مدیریت فضای مجازی چه ربطی به صداوسیما دارد. اما من در جریان بحث نمایندگان نیستم.»

گفتنی است احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت‌رئیسه مجلس گفته بود: طبق قانون مجلس شورای اسلامی اگر تا سوم اسفندماه، آمریکا تحریم‌های مالی، بانکی و نفت را حذف نکند؛ قطعا بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از کشور اخراج و حتما اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف خواهیم کرد.»

او افزود: «این قانون مجلس است و دولت مکلف است آن را اجرا کند.»