عشق بدون مرز

فامیل بزرگی‌اند که امسال راهی نجف شده‌اند برای تجدید میثاق؛ 72 نفر زن و مرد و پیر و جوان. مرزها را پشت‌سر گذاشته‌اند و به زحمت و…

تراس در مسابقه با زمان

گاردین نوشته دولت جدید تراس یک مسابقه با زمان در پیش دارد تا برنامه‌هایی برای مقابله با وضعیت اضطراری هزینه‌های زندگی ارائه کند.…