مرور برچسب

آلودگی هوا

هوایِ کُشنده!

رئیس گروه سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت با اشاره به این‌که ۱۳.۹ درصد از مرگ‌های طبیعی ایران منتسب به آلودگی هوا بوده گفت:…