مرور برچسب

شجریان

صدای ملی

تلویزیون: باز هم به هرکی علاقه دارید بگید ممنوع التصویرش کنیم دهخدا به معین: جلوی شرم چی نوشتیم؟ یک مسئول: ما هم هنرمندها رو…