زخم کاری

«بیست زخم کاری» اولین و تنها رمانی بود که حسینی‌زاد آن را سال 1380 با تأثیر از «مکبث» شکسپیر نوشته بود. کتاب حدود 10سال اجازه…

حکایت‌های کمال

میرکیانی از همکاری تیم کارگردانی و نویسندگی رضایت داشت، هرچند سریال چندان اقبالی بین مردم پیدا نکرد. یکی از دلایل هم این بود که…

کوچک جنگلی

ناصر تقوایی: آقایان چون خودشان فیلمنامه خواندن بلند نبودند، علم کردند که تقوایی تاریخ نمی‌دانسته و اشتباه کرده! یا حرف مضحکی که…

چشم‌هایش

بعضی منتقدان ابتدا ردپای «شهرزاد» (سریال حسن فتحی در شبکه خانگی) را در آن پیدا کردند و به مقایسه آن دو پرداختند. بعد هم که مشخص شد…

در چشم باد

اقتباس از رمان با دخل و تصرف‌های مختلف شکل گرفت و البته واکنش‌ها نسبت به سریال هم بهتر از رمان بود. دست‌کم «در چشم باد» دیده شد و…

وارش

رهبر انقلاب: «در زمینه همین مسائل انتخاباتی، کتابی از این نویسنده معروف نسبتا چپ آمریکایی، هاوارد فاست، خواندم. او کتاب‌های متعددی…

دایی جان ناپلئون

«دایی جان ناپلئون» حاشیه‌های فراوانی داشت. ماجرا حتی به شکایت صنف قصابان به جهت حضور شخصیت شیرعلی قصاب در قصه هم کشید. مخاطبان،…

قصه‌های مجید

کیومرث پوراحمد: یک روز یکی از خواهرانم به من گفت تو سراغ خانم‌های معمولی خانه‌دار می‌روی، مادر خودمان هم این خصوصیات را دارد، چرا…