سرقت بی‌سابقه کتاب!

هفته گذشته اخبار کتاب و کتاب‌خوانی معطوف شد به ماجرای سرقت از انبار انتشارات «میردشتی» در شهرک صنعتی پاکدشت. مهدی میردشتی، مدیر…

وداع عباس معروفی

عباس معروفی «سمفونی مردگان» را در سال 1368 نوشت. این رمان به دغدغه‌های روشنفکری می‌پردازد در مواجهه با دنیای پیرامون که سرانجام به…

سیمای سایه

«ماه رمضان است و دم افطار. تلویزیون «ربنّا»ی استاد شجریان را پخش می‌کند. سایه از همان «ربّنا»ی اول منقلب می‌شود... اشک از چشمانش…