مرور برچسب

گمشده

دلخوش به یک خبر

با گذشت 74 روز پرونده همچنان سر به مهر باقی مانده است. پرونده پسر گرافیست جوانی که به طرز مرموزی ناپدید شده است. او 12‌ سال سابقه…