مرور برچسب

سازمان جهانی بهداشت

قاتلان بزرگ سال 2019

سازمان بهداشت جهانی می‌گوید بیماری‌های قلبی، سرطان و دیابت نام خود را در میان قاتلان بزرگ سال 2019 ثبت کرده‌اند. سال گذشته، هفت…