مرور برچسب

مرگ مغزی

فرشته نجات

این آخرین دیدار است. آخرین دیدار با پسری که جان داد تا نجات‌بخش باشد. آمده‌اند برای آخرین وداع با شاخه‌ گل‌های مریم و رز.…

 «مهدی» سفیر نجات شد

صدای ضربان قلبش را می‌شنیدند، اما پزشکان می‌گفتند مهدی دیگر به زندگی باز نخواهد گشت.  تنها پسر خانواده آقای معصومی بود. تشنج کرده…